Vuka Nuus - Uitgawe 22

Vuka Nuus - Uitgawe 22

Ek het onlangs teruggekeer na Suid-Afrika, na 'n mediese konferensie in Brasilië. Dit maak my hartseer dat ons land in elke faset en van bo tot onder in groot nood verkeer. Oproepe vir ons president Cyril Ramaphosa om te bedank, is die huidige neiging op sosiale media. Beurtkrag raak
besighede, sellulêre netwerke en lewensbestaan. Die brandstofprysstygings in 'n reeds kreupel ekonomie gaan die massas net nog meer woedend
maak.

Download the complete edition in PDF format HERE

VUKA SA

DONATE NOW VIA EFT

Donations are welcome to assist with
VUKA News, Water Bottle Distribution etc.
and can be made via EFT to:

VUKA South Africa NPC
First National Bank
Branch Code: 250655
Acc No: 63003186970

DONATE NOW VIA DEBIT OR CREDIT CARD

We all have different roles to play - each of us is a puzzle piece in this disarray - only together can the picture be whole again. 
Every bit counts - make a donation today. 
Together, our voices can be heard in every corner of South Africa.