Vuka Nuus - Uitgawe 28

Vuka Nuus - Uitgawe 28

Ons hoor gereeld mense, veral mammas, sê "Ek was siek van bekommernis". Kan bekommernis mens regtig siek maak? Om die vraag te beantwoord, kom ons begin deur te onderskei tussen bekommernis, vrees en angs.  Vrees en angs kom dikwels saam voor, maar hierdie terme se betekenis verskil. Vrees is 'n intense biologiese reaksie op onmiddellike gevaar, terwyl angs 'n emosie is oor dinge wat ons dink kan gebeur.

Download the complete edition in PDF format HERE

VUKA SA

DONATE NOW VIA EFT

Donations are welcome to assist with
VUKA News, Water Bottle Distribution etc.
and can be made via EFT to:

VUKA South Africa NPC
First National Bank
Branch Code: 250655
Acc No: 63003186970

DONATE NOW VIA DEBIT OR CREDIT CARD

We all have different roles to play - each of us is a puzzle piece in this disarray - only together can the picture be whole again. 
Every bit counts - make a donation today. 
Together, our voices can be heard in every corner of South Africa.